Krajina jako energetické pole, síť vzájemně provázaných bodů, jako chůzí i očima čitelná a pojmenovávaná struktura. Krajina jako vztah a vztah ke krajině – té nejbližší a důvěrně známé, poznamenané stovkami cest, i k té vnitřní, ideální, myšlené a osobně prožívané – to jsou hlavní témata kreseb Jitky Chrištofové (*1977).

 

kurátorka: Vanda Skálová