Cy Twombly, 2018, akryl, pastel, plátno, 190 x 220 cm

Na poslední výstavě před prázdninovou pauzou se v Galerii Petr Novotný představuje se svými nejnovějšími obrazy pražská malířka Jitka Mikulicová. Je to její první spolupráce s touto galerií.

Jitka Brody Mikulicová se narodila roku 1980 v Hustopečích. V letech 1999 – 2004 studovala na Favu v Brně u profesora Martina Mainera. Dále 2004 – 2007 na VŠUP v Praze u profesora Jiřího Davida. Absolvovala též stáž
v Lipsku u profesora Neo Raucha. Nyní žije a pracuje v Praze.

V posledním větším cyklu obrazů, z něhož je sestavena i tato výstava, se autorka zabývá portréty jí blízkých umělců, jako je Martin Kippenberger, Sigmar Polke, Ulay, Robert Rauschenberg, Cy Twombly a další. Portréty nejsou jen pouhým zobrazením
jejich tváře či postavy, ale vyjadřují i osobnost a dílo zobrazovaného autora. Malba je provedena kolážovitým stylem malby, který malířka používá již delší dobu. Obrazy pak působí dojmem, že jejich jednotlivé části byly vystříhány a vytrhány a opět slepeny
dohromady už v posunutých souvislostech.

Autorka k výstavě uvádí: “Ve své současné práci se soustředím především na portréty umělců. Zkoumám jejich způsob tvorby, pohrávám si s jejich osobností. Zajímá mne proces hledání a experimentování s různými možnostmi v mediu malby.”

Jitka Mikulicová vystavuje od roku 2004, a to převážně v nekomerčních galeriích. Její tvorba, ač nepříliš početná, má konstantně vysokou úroveň, a proto ji rádi představujeme a doporučujeme k pozornosti i našemu publiku.