Jitka Petrášová je malířka, grafička, ilustrátorka a módní návrhářka. Vystudovala Střední soukromou výtvarnou školu v Písku, obor modelářství a návrhářství oděvů, poté Katedru výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě JČU, kde v roce 2008 diplomovala pod vedením vynikajícího pedagoga, akademického malíře Romana Kubičky. Momentálně studuje čtvrtý ročník pražské AVU, ateliér Malba 1. Má za sebou více než dvě desítky samostatných a čtyřicet kolektivních výstav, je členkou volného sdružení výtvarníků Křížová chodba, které se od roku 2004 každoročně schází na stejnojmenné putovní výstavě v různých koutech ČR. Její práce je zastoupena např. ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Prácheňského muzea v Písku, Artotéky Městské knihovny v Praze nebo pražské galerie Sport in Art, a také v řadě soukromých sbírek v ČR, Belgii, Francii nebo Německu.

 

Ve volné tvorbě se Jitka soustředěně vrací k formativním zážitkovým momentům svého dětství, které jsou pro ni nejsilnější inspirací. Její charakteristický malířský rukopis je utvářen rychlými, expresivními a racionálně nekorigovanými tahy štětce, výraznou barevností, redukovanou na přesvědčivé barevné akordy, a schopností s ironickým odstupem a v bravurní kresebné zkratce postihnout groteskní aspekty vlastní i obecně lidské existence.