Někdy je

Někdy je denní vrstva přehozem přes rohožku.
Někdy je rohožka plná smetí.
Někdy je přehoz jako quilt z oblečení předků.
Někdy je rohožka z vlasů vševěda.
Někdy je přehoz pečlivě srovnanej.
Někdy je rohožka rohatá.
Někdy je přehoz jenom přehozenej.

Přikryj se přehozem,
usni na rohožce.