Výstava Možnosti paměti zahrnuje práce Jolany Havelkové od 90. let do současnosti a představuje její rozmanité tvůrčí postupy. K nejstarším vystaveným fotografiím patří dvě práce z cyklu Jedna věc bez druhé z roku 1996, což byl název výstavního projektu Jolany Havelkové a výtvarnice Zuzany Vaškové z Vancouveru, která jí poslala z Kanady deset zásilek s nejrůznějšími drobnými předměty (pytlík s čajem, hřeben, listy, zavírátko od plechovky, knoflík, sponu, světlo od auta, dřevěný rámeček, aj.). Se všemi předměty pracovala Havelková tak, že fotografovala vzniklé otisky předmětů, a tím dosáhla jejich nepřítomnosti a vytvořila tak práce, které byly původní skutečností jen inspirovány. Tento postup jí otevíral cestu nejen ke střídání technologických postupů, ale i k práci s kompozicí, k vytváření různých variant a kombinací něčeho nového čili předmět s nějakou subjektivní pamětí získal význam zcela nový, tentokrát spojený autenticky s osobností autorky prostřednictvím nově utvářeného uměleckého prostoru. Popis pracovních postupů naznačuje, jak silnou změnu v chápání fotografie díky konceptu vnímáme.

 

Současnost reprezentuje cyklus Naleziště (2022), kde pracuje s topografickými záznamy, kresbami popisujícími archeologická naleziště, nezřetelně nebo konkrétně naznačenými nalézanými artefakty z dávné minulosti. Kříží a sestavuje nejen roviny těchto záznamů, prostupuje časem, vytváří nové kompletnější pohledy na dané místo. Používá materiál, který má jasnou vazbu k vlastní rodině, komunikuje s rodinou pamětí a ví, že koncept nikdy nenabízí jedinou odpověď. To je ale přesně to, co Jolanu Havelkovou nutí hledat. Hledat pro sebe, pro nás.

 

Jolana Havelková (*1966, Kolín) je fotografka, pedagožka a kurátorka. Vystudovala fotografii na Institutu tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Pro svoji práci využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně videa a hudby. Její tvorba zahrnuje konceptuální, experimentální, mail art a site-specific projekty. Zabývá se rovněž sociálně-uměleckými akcemi. Mezi lety 1993–2009 byla organizátorkou a kurátorkou fotografického festivalu Funkeho Kolín. Od roku 2018 připravuje výstavy pro Galerii Klatovy / Klenová. Jako pedagožka působila na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V současné době vyučuje na SŠD v Lysé nad Labem, vede dílny a workshopy, převážně zaměřené na fotografii.

 

Další informace k výstavě zde.