Tělo je můj chrám. Ale je tomu opravdu tak? Lidské tělo je to jediné, co nás spojuje s realitou života. Je to náš jediný domov na tomto světě. Co se tedy stane, když je náš domov narušen? Migrace je nemožná. Lidské tělo je obzvlášť důležitým tématem dějin umění. Od pravěkých Venuší přes klasickou antiku a renesanci až po nové figurální malby je lidské tělo hlavním prostředkem vzájemného vztahu. Cítíme své tělo, vnímáme těla druhých. Ve svém těle se můžeme cítit doma stejně jako prožívat tělesnou dysforii. Taková jsou i díla Jonase Vansteenkisteho. Ptá se: Co je vlastně na tomto světě naším domovem?

  

Jonas Vansteenkiste je belgický vizuální umělec, který zkoumá oblast napětí mezi architektonickými prostory a psychologickým působením prostoru. Jeho široký vizuální jazyk sahá od instalace, přes sochu, video až po kresby. Získal magisterský titul v oboru mediálního umění na Královské akademii výtvarných umění v Gentu a později magisterský titul v oboru výzkumu umění a designu na ST Lucas v Antverpách. Jeho práce byly vystaveny na mnoha národních i mezinárodních výstavách.

 

kurátor: Michal Trávníček