Suprematický výprask

Ostravský umělec, absolvent ostravské fakulty umění, ateliéru malby Františka Kowolowského, finalista Ceny kritiky pro mladou malbu Josef Mladějovský (*1986)ve svých abstraktních obrazech, reliéfech i objektech tematizuje odkazy k modernistickému umění, nejčastěji k autorovi ruského suprematismu Kazimíru Malevičovi. Dosavadní tvorba J. Mladějovského je pokusem o vypořádání se s abstraktním uměním a zároveň i se sémiotickými paradoxy, které přináší snaha pochopit a definovat vizuálno skrze vztah zobrazujícího a zobrazovaného. Na poli mnohokrát přeoraného abstraktního umění dokázal odhalit řadu dalších možných způsobů, jak pracovat s geometrickým tvaroslovím a vyhnout se přitom laciné estetizaci.