Josef Mladějovský – Wild cat a Deep jeep

Josef Mladějovský patří k výrazným mladým umělcům z Ostravy, o kterém je značně slyšet i mimo jeho region. Josef studoval v ateliéru Malba ll. u Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity. Už po studiu dobře nakročil na tuzemskou scénu třetí pozicí Ceny kritiků za mladou malbu, jeho díla jsou součástí mnoha sbírek. Dnes Josef učí malbu na SUŠ v Ostravě a i toto působení do značné míry ovlivňuje jeho tvorbu. Josef se zaměřuje na malbu a její přesahy do objektu, často však je jeho výstupem čistě objekt. Jeho prazákladním tématem, které zpracovává v tvorbě, je pravda, pravda jako absolutní hodnota v odkazem na modernismus. Hraje si s geometrickými tvary a hledá skrze konstrukt významů jednotlivých tvarů různá východiska.

 

Výstava Josefa Mladějovského je kombinací jeho dlouhodobého směřovaní a aktuální fascinace zděděnou sbírkou autíček Matchbox. Sběratel, který neutuchajícně rozšiřuje svou sbírku, pohroužen do svého světa, tvoří svoji pravdu. Vizuálně krásné kousky vzal Josef jako motýly a pomocí klasických nástěnných technik (štukolustro, enkaustika) je připichuje na zdi, jako artefakty čisté krásy, nejlepší výdobytek průmyslu 20. století, piedestal mobilismu ozářený barevnými okraji, který lze chápat jako svatozář, auru, posvátnost, kterou jako modlu z automobilu konzumní společnost udělala. Komplikovaná technika vedla Josefa k zjednodušení formy, a od věrného zachycení autíček došel přes kubizující tvary až k úplné abstrakci a barevné střídmosti. V poslední sérii autíček roubuje motivy raně křesťanského umění a ruských ikon s podvozky aut, výsledek je až překvapivě ladný, čistě vizuální obsese se tak smývá a nastupují další vrstvy významů.