Josef Váchal, Hrady korzárů, 1915, olej na lepence, Galerie hlavního města Prahy

V letošním roce uplynulo 130 let od narození všestranného umělce Josefa Váchala (1884–1969). Těžiště díla tohoto originálního tvůrce, pohybujícího se mezi styly a žánry, spočívá v knižní tvorbě, které se věnoval po celý svůj život. Právě jí je výstava věnována. Představuje Váchalovy autorské tisky, mezi které patří proslulé tituly jako Šumava umírající a romantická, Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel, či Krvavý román, ukazuje však také obrovskou šíři Váchalovy rukopisné produkce i jeho experimenty s písmem a převzatými obrazy. Prezentuje nejen Váchalovu knižní tvorbu, ale také s ní související realizace z dalších tvůrčích oblastí. Váchal byl vášnivým milovníkem knih a jeho bohatá četba se odrážela v ideové náplni jeho volných děl: obrazů, kreseb, volných grafických listů a dokonce i v úpravách nábytku. Váchalovo dílo je na výstavě kontextualizováno – naznačeny jsou dobové fenomény, které jeho knižní i volnou tvorbu významně ovlivňovaly, jako byly okultismus, náboženství, filozofie, věda, ale také pokleslé žánry lidové četby, kramářských písní, folklorních diablerií apod.

Výstavu připravila doc. Marie Rakušanová z Ústavu pro dějiny umění FF UK.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Marií Rakušanovou: 29. 10. a 26. 11. vždy od 17 hodin.

Komentované prohlídky s lektorkou Ivetou Řežábkovou: 28. 10. od 15 a 16 hodin, 9. 11. od 17 hodin a 5. 12. od 17 hodin

Přednáška „Ďáblova odstředivka a studeňanská léta Josefa Váchala“: 19. 11. v 17 h, přednáší Jiří Bernard Krtička.

Čtení z knih Josefa Váchala: 6. 11. v 17 hodin

Výtvarné dílny pro děti a rodiče: neděle 9. 11. od 14 do 16 hodin, 7. 12. od 13 do 15 hodin a 20. 12. od 10 do 12 hodin vánoční dílna „Udělejme si společnou knihu pod stromeček“