Josef Váchal, Hrady korzárů, 1915, olej na lepence, Galerie hlavního města Prahy

Výstavu, připravenou ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, zahájí Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, úvodní slovo pronese Marie Rakušanová, autorka výstavy.

V letošním roce uplynulo 130 let od narození všestranného umělce Josefa Váchala (1884–1969). Těžiště díla tohoto originálního tvůrce, pohybujícího se mezi styly a žánry, spočívá v knižní tvorbě, které se věnoval po celý svůj život. Právě jí je výstava věnována. Představuje Váchalovy autorské tisky, mezi které patří proslulé tituly jako Šumava umírající a romantická, Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel, či Krvavý román, ukazuje však také obrovskou šíři Váchalovy rukopisné produkce i jeho experimenty s písmem a převzatými obrazy. Prezentuje nejen Váchalovu knižní tvorbu, ale také s ní související realizace z dalších tvůrčích oblastí. Váchal byl vášnivým milovníkem knih a jeho bohatá četba se odrážela v ideové náplni jeho volných děl: obrazů, kreseb, volných grafických listů a dokonce i v úpravách nábytku. Váchalovo dílo je na výstavě kontextualizováno – naznačeny jsou dobové fenomény, které jeho knižní i volnou tvorbu významně ovlivňovaly, jako byly okultismus, náboženství, filozofie, věda, ale také pokleslé žánry lidové četby, kramářských písní, folklorních diablerií apod.