foto: Roman Polášek

Ve sbírkách GVUO se nachází vzácný bibliofilský tisk patnácti černobílých dřevorytů Josefa Váchala nazvaný Putování malého elfa.

 

Josef Váchal vytiskl vlastním nákladem tento unikátní konvolut grafických listů, společně s textem básníka, prozaika a dramatika Josefa Šimánka, jako svou autorskou knihu v roce 1911 v počtu 100 kusů. Vystavena je nejen vzácná Váchalem podepsaná bibliofilie, jež je z bezpečnostních důvodů umístěna ve vitríně, ale také kvalitní reprodukce jednotlivých grafických listů v původní velikosti a Šimánkův text.