Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Please Take Care of Me.

 

Výstava umožňuje nahliadnuť do duchovného sveta Oskara Felbera a Josefa Vorlíčka, odkryť časť ich osobnej mytológie. Tento intímny vzťah, tento prejav emócií umelcov si však vyžaduje dôveru. Felberove a Vorlíčkove obrazy zobrazujú emócie, ktoré často nie je ľahké prežívať ako smútok, nostalgia a frustrácia, ale určite sú súčasťou nášho života. Ich skúmaním by sme chceli povzbudiť návštevníkov, aby sami preskúmali svoje vlastné pocity, ktorým sa možno v každodennom zhone zdráhajú čeliť. Vystavené obrazy môžu slúžiť ako nástroj na sebareflexiu, ako katalyzátor, ale aj ako návod.