Výstava představuje okruh mladších umělců sdružených ve Studiu PRÁM v pražských Vysočanech, kde mají ateliéry. Jedná se o skupinu umělců, kteří v současnosti působí ve společné blízkosti (i spřízněnosti) a kteří proto řeší praktické i umělecké otázky komunitně. Spektrum jejich tvorby je přirozeně rozrůzněné – od figurálního sochařství přes podoby realistického malířství až po tvorbu na pomezí designu a volného výtvarného projevu. Přes jasně odlišné postupy lze u nich však cítit zřetelnou vzájemnou rezonanci v tom, že neopovrhují tradičními uměleckými technikami ani formami kulturního dědictví, ale v duchu „experimentální kontinuity“ na ně navazují inovativním způsobem. Tím dokazují, že dnešní exponovaná polemika mezi „konservatismem“ a „novátorstvím“ ve výtvarném umění je do značné míry věcí účelové rétoriky. Uvedení autoři se věnují fenoménu struktury paměti, vizuálnímu (zároveň i duševnímu) vnímání světa kolem sebe, současnému chápání lidské tělesnosti, dnešní možnosti kontemplativního přesahu, ale i otázkám hybridní přírody či defragmentace reality. Vedle nevyřčeného uznávání (velmi „neaktuálního“!) pojmu krásy u nich najdeme i sžíravou kritiku vůči dnešní spotřebitelské společnosti.

  

vystavující: Dominik Běhal, Veronika Durová, Martin Herold, Josefína Jonášová, Roman Kvita, Pavlína Kvita, Magdaléna Roztočilová, Jakub Roztočil, Nepheli Barbas, Jakub Tytykalo, Adam Trbušek, Adam Železný a Andrea Sobotková jako host

kurátor: Richard Drury

  

9. 4. – 26. 6. 2022 Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

9. 4. – 19. 6. 2022 Kostel Sv. Vavřince v Klatovech