Jan van der Pol, Alaska, oil on canvas, 2015

Zveme vás na setkání a diskusi s holandským malířem Janem van der Polem a kurátorem Jiřím Švestkou. Setkání se koná v rámci výstavy Tomáš Kajánek | Jan van der Pol.

Společná výstava Tomáše Kajánka (1989) a Jana van der Pola (1949) je ukazuje jako umělce, které spojuje společná fascinace nahlížením pod povrch. Dekonstrukce se týká někdy doslova samotné formy zobrazení města, ulic, krajiny i obecně světa s jeho vnitřním fungováním a šablonami. Mladší z umělců Tomáš Kajánek více inklinuje k využití konceptuálních uměleckých prostředků a také performance. Naopak Jan van der Pol je sice věrný tradiční malbě na plátně, ale ta je v jeho podání jakýmsi složeným obrazem. Jeho díla jsou obvykle rozdělena do dvou nebo více polí představujících různé úrovně vidění a vnímání, od čistě vizuálně povrchního až po psychologický a emocionální záznam reality. Velký vliv na mnoha rovinách má na Jana van der Pola surrealismus pramenící mimo jiné z jeho obdivu ke kolážím Maxe Ernsta. Různé obrazové a abstraktní prvky tvoří v jeho dílech společně jednu krajinu – jednotný obraz světa – i když roztříštěný a vyznačující se lidským zásahem, který se často vydává za „přirozenost“.

Artist Talk bude probíhat v anglickém jazyce.

Akce je připravována ve spolupráci s organizací Artconfer, z. s.