JSP Art Gallery se nachází v centru Malé Strany na Praze 1. Je galerií současného umění utvářející svůj program ve vztahu k aktuální umělecké realitě. Na programu jsou výstavy umělců, kteří jsou oceňováni pro uměleckou úroveň svých počinů a jsou uznáváni v českém i v mezinárodním měřítku. Galerie spolupracuje s významnými –⁠ českými i zahraničními –⁠ kurátory umění. Naším záměrem je odhalit různé fenomény z oblasti současné vizuální kultury. Vzhledem ke komplexní povaze současného umění chceme, aby byl program galerie zaměřen na variabilitu současných vizuálních postupů v jejich nejdynamičtějších podobách.

 

Prostor galerie je otevřený různým uměleckým postojům a formám tvůrčí činnosti. Umělci prezentovaní v galerii pracují pomocí rozmanitých technik a médií, včetně fotografie, malby, sochy, kresby, objektů, instalací, filmu, videoartu či performancí. Cílem jejího konceptu je zprostředkovat milovníkům umění, sběratelům, investorům a širokému publiku kontakt s excelentním uměním a umělci, stvořit platformu pro setkání a dialog, nabídnout zkušenost v oblasti sběratelství a investování do uměleckých děl a v neposlední řadě poskytnout prostor pro meditativní a estetickou zkušenost s uměleckým dílem v rámci veřejných a soukromých akcí.