Juliana Höschlová (1987) je absolventkou Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Její výtvarné vyjádření vychází z kresby a malby, kterou kombinuje s prvky performance či sociální intervence. Skrze vyjadřovací prostředky pro ni charakteristické se často vyjadřuje k otázkám fungování konzumního světa, ironizuje svět reklamy a obecně se snaží reflektovat naší každodenní vizuální realitu. 

Pro galerii Bunkr si připravila projekt s názvem Blue Sky. Zdroj inspirace našla při nedávné návštěvě přednášek na téma Drony a jejich strategie v berlínském centru Künstlerhaus Bethanien. Höschlová tak intuitivně zachází s určitým výzkumným materiálem, který uplatňuje ve svých výtvarných výstupech. Kresba pro ni slouží jako výchozí bod, který ji pomáhá uchopit proces přemýšlení, v tomto případě nad současným politickým a technologickým vývojem. Projekt Blue Sky tak i pro ni samotnou nabízí otázky zabývající se přijmutím této reality. Jaký postoj má zastat k problematice využívání systému dron, k nástroji, jenž je geniálním výzkumným pomocníkem, zábavou, ale i průzkumníkem, lovcem i vrahem. Autorka si tak pohrává s databází různých záběrů symbolizující tuto vizuální produkci.