V nonstop galerii Mimochodem tentokrát představujeme práci Juliany Höschlové. Ve své instalaci s názvem Manažerské selhání pracuje s igelitem, který kupí, vrství a řasí jako drapérii. Využívá základní vlastnosti tohoto materiálu – hladkost, barevnost a lesk – které fascinovaly lidi v době jeho vzniku v první polovině 20. století, ale dnes je už tak nevnímáme. Plasty nás obklopují na každém kroku a nahlížíme na ně spíš jako na odpad, kterým se většina igelitových tašek stane pár vteřin poté, co si v nich doneseme zboží z obchodu. Autorka pracuje s materiálem záměrně dvojznačně: igelit nahromaděný v zákoutích podchodu metra působí na první pohled nevyhnutelně jako improvizovaná skládka dokazující, že nás nezvladatelný odpad pomalu vytlačuje z našeho města. Přitom ale díky svému promyšlenému umístění v prostoru působí igelitová drapérie téměř impozantně. Můžeme poslouchat šustivý zvuk, který vydává, sledovat její jemný pohyb ve větru. Při pohledu zblízka zjistíme, že autorka rozmývá barvy igelitu a tím vnáší do umělého, neosobního materiálu tah štětce jako překvapivé, tradiční malířské gesto.  

Juliana Höschlová (* 1987) absolvovala v roce 2011 Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru malířství II pod vedením Vladimíra Skrepla. Během studia strávila dva semestry na univerzitě v Taipei na Taiwanu. V roce 2010 se stala laureátkou Ceny NG 333, udělované Národní galerií v Praze. Připravila řadu výstavních projektů pro galerie v České republice i v zahraničí, kde se v minulém roce zúčastnila mimo jiné Bienále současného umění v Oděse.