Co má společného příliv imigrantů do Evropy s filmy se Zombie tématikou? Kupodivu jsou si ve vizuální rovině velice podobné. Poměrně veliký počet ilustračních fotografiích zobrazující houfy prchajících emigrantů, které přepadají kamiony, valí se přes silnice, a přináší s sebou i neznámé a nakažlivé viry. Výstava Juliany Höschlové zdůrazňuje vypjatost oparu kolem složité situace imigrantů, vyvolaného převážně v českých médiích, která se stala hlavním zdrojem k získání fotografií pro celý projekt.