Výstava Ultima Culpa přináší pečlivě vybraný průřez uměleckou tvorbou malířky a multimediální umělkyně Kamily B. Richter od roku 2007 až po současnost. Tematicky Ultima Culpa jakožto metafyzická chyba přeneseně odkazuje k prvotnímu hříchu, kdy lidé pojedli ze stromu poznání a projevili tak svobodnou vůli a bohorovnost, která způsobila jejich dědičnou smrtelnost a opakované chybování při poznávání. „Každá existence je evolučně založená na disharmonii a destabilizaci jiné, vývojově starší formy nerovnováhy dle základní existenční instrukce velící: spěj všemi prostředky k sebeuskutečnění, sebezachování a sebemultiplikaci,“ jak sama autorka komentuje v projektu InfoSpecies.

  

Ultima Culpa – poslední chyba – je tedy v autorčině licenci odevzdáním či předáním lidského vědění umělé inteligenci a datovým informačním tokům, vedoucím ke vzniku nových, nehmotných bytostí, jež jsou již mimo naši kontrolu a jež jsou předzvěstí brzké transformace lidstva v nehmotnou, fiktivní mysl podporovanou digitálními technologiemi.

  

místo konání: experimentální prostor GASK