Srdečne pozývame na premietanie v rámci prezentačného cyklu Grayscale v Kino Art.

Premietanie je súčasťou prebiehajúcej výstavy japonskej animátorky a ilustrátorky, Kaoru Furuko. Názov výstavy Ohanashi no jikan v preklade znamená čas pre rozpávanie príbehov (Story Time) a prezentuje vzorku prác, ktoré tematizujú mýty, legendy, tradície, alebo rozprávky krajín, ktoré Kaoru navštívila. Inštaláciu na stene foyer tvoria screenshoty z animácií, nórskeho a indického mýtu o zrodení sveta a akvarely, ktoré sú konceptami pre novú animáciu, inšpirovanú slovenskou ľudovou rozprávkou.

Predstavíme aj formálne blízke, kolážové animácie českej umelkyne Kateřiny Sudolskej. Jej práce sa neboja byť v dobrom slova zmysle neatraktívne. Tematicky často ironizujú nerozvážnosť ľudského fungovania a sú kritickými sondami s podivnou vizualitou, ktorá sama o sebe hovorí, že je tu niečo v neporiadku. Od plánovaného spoločného premietania si sľubujeme, že sa poetický charakter prác japonskej umelkyne Kaoru Furuko s nekompromisnými obrazmi Kateřiny Sudolskej prepojí do zaujímavého a iskrivého celku.

Výstav potrvá do 27. 9. 2016.

kaorufuruko.com
letskaterinauniverse.tumblr.com

// Dana Balážová a Ivana Hrončeková / GRAU kolektiv

Galerie Art invites you to the screening, which is part of the presentation cycle Grayscale held in Kino Art.

The screening is part of ongoing exhibition of a Japanese animator and illustrator, Kaoru Furuko. The title of the show Ohanashi no jikan may be translated as Story Time and presents selection of Kaoru´s works, which visualise myths, legends, traditions or fairy tales of countries she visited. Installation on gallery wall is composed of animation screenshots – Norwegian and Indian legends of origin of the world and aquarelles for new animaton inspired by Slovak folk tale.

Screening will present also collage animations of Czech artist Kateřina Sudolská. Her works are not afraid to be unattractive, they are ofren sending up human behaviour and critize it by means of weird visuality. We expect that connection of poetic works of Kaoru and noncompromising images by Kateřina will create sparky experience.

Exhibition runs until 27. 9. 2016.

kaorufuruko.com
letskaterinauniverse.tumblr.com

// Dana Balážová a Ivana Hrončeková / GRAU kolektiv