Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Retrospektiva, kterou vás provede kurátor Lukáš Bártl.

  

Karel Otto Hrubý (1916–1998) byl významným českým fotografem, pedagogem, kurátorem a recenzentem výstav, autorem fotografických publikací a literatury o fotografii, organizátorem přednášek, dílen a výstav. Od 50. let až do důchodového věku soustavně a silně ovlivňoval dění v československé fotografii a obecně její směřování.