Malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scénu vstoupila v nultých letech. Ve své tvorbě odráží zdánlivě protikladné zdroje. Všechna jeho díla jsou založená na geometrických vztazích a proporcích, ale zároveň neztrácejí spontánnost a odrážejí tak umělcovu osobnost, v jehož tvorbě se prolíná rozum a cit, určitá askeze a hravost. Jejich vizuální vlídnost je – vedle promyšlené kompozice — výsledkem kombinování akrylových barev a pastelů. Jiné obrazy zase malíř vytváří výhradně pomocí černého, vlastnoručně připraveného uhlu. Mají v sobě řád i živelnost. Navzájem se obohacují, přebírají a rozvíjejí motivy, které jsou do nich vetknuty. Na obou polohách autorovy tvorby je potom postavena koncepce výstavy a její instalace.

 

Samotný název výstavy pak odkazuje nejen na tento kontrast, ale také na autorův zájem o pop-kulturu (film Roberta Rodrigueze), kdy autor o svém díle sám říká: „Umělci, stejně tak jako upíři, neúnavně hledají od soumraku do úsvitu potravu, kterou by nasytili svého tvůrčího démona.“