Obě umělkyně pracují na instalacích, performancích a experimentálně používají techniky hraniční, které samy vynalézají (Karíma vyšívá sklo, Nicole kreslí rozkomíhaným pohybem vlastního těla). Obě řeší styčné obsahy jinými formami. Jedno z nastolených témat německé umělkyně je pohyb v prostoru, rozvíjení zachycené myšlenky performancí. Její přístup je tělesný, haptický. Naopak Karíma pracuje s materiály křehkými, kterým hrozí rozpad, kresbu nahrazuje text, ctí tradice a stálost materiálů. Obě pracují s gesty odlišným způsobem, obě smýšlejí podobně, ale hledají jiné přístupy k uměleckému vyjádření. Obě vrství informace a vjemy: Nicole je pak kóduje do těla a rozvíjí v pohybu, Karíma píše vizuální příběhy. Zkoumají, jak může člověk svou myslí změnit prožívání a jak slova z okolí mění náš život. V připravované práci Karímy Al – Mukhtarové lze vysledovat návrat k mytologicko –existenciálnímu přístupu. Tematicky ji zajímají lidské situace mezi něž patří i otázka těla. Jak tělo obýváme a jak o něm uvažujeme je součástí našeho lidství. Ženy – umělkyně se zabývají proměnlivými vztahy nahlížení společnosti na tělo a jeho ztvárnění a kriticky se staví k dominantním diskurzům. Připravovaná práce se svým charakterem obsahově i formálně zařazuje do souboru Inner Feeling. Soubor v současné době obsahuje devadesát prací. Nicole Wendel propojuje performanci a kresbu, aktivuje přijímání estetického myšlení skrze cílenou práci těla. Řeší, jaké informace se dají vyčíst z rezonance pohybu, zda může být kinetický prostor vědomě formován. Senzitivní pozorování jsou impulsem pro improvizaci pohybů jejího těla, které pak za sebou jako svého druhu médium zanechává vizuální stopy. Elementární pohyby a koncentrace na prostorověkomunikační prožívání jsou hlavním tématem jejího výzkumu, zaměřeného na performativní kresbu. Kromě aktuálních velkoprostorových kreseb a intimějších prací představí umělkyně na výstavě svůj nový film Common Ground, ve kterém pohyb tanečnic spřádá poetickografickou tkáň. Jejich těla se pevně navážou na architekturu prostoru. 

kurátoři: Ludwig Seyfarth, Lenka Tutschová