Ghost in our Closet je společný projekt Karolíny Jansové a Natálie Košťálové. Karolína a Natálie se seznámily na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde spolu začaly spolupracovat. Setkaly se v rámci několika divadelních a filmových projektů a později si vytvořily vlastní dlouhodobý projekt a názvem Hadra, který zkoumá kostým, masku a jejich propojení s prostorem. Pracují s jednoduchou podobou ducha, kterou zasazují do odlišných míst a situaci a tím vyjadřují různá témata. V minulosti vytvořily například ducha masopustu, ducha recyklace nebo svatebního ducha. Podstatná část jejich práce staví na intuici a improvizaci umělkyň. Doposud vytvořily duchy ve formě kostýmů a masek, záměrem je však přesah do dalších rovin umění, jako jsou sochy, performance a intimní instalace, které interagují s kolemjdoucím nebo divákem.

  

V rámci výstavy Ghost in our Closet v nákupním centru Zlatá brána, kterou pořádá Galerie současného umění Prostějov tvoří umělkyně instalaci duchů, kteří reagují na období Vánoc. Prostřednictvím instalace se umělkyně vypořádávají se shonem a s některými z nastavených zvyků, které tyto svátky obnáší. Výstavní prostor má sloužit jako možnost pozastavení se a oddychu. 

  

Karolína Jansová studuje obor Expanded Theatre na Hochschule der Künste Bern ve Švýcarsku a je absolventkou oboru Scénografie alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Ve své tvorbě pracuje na pomezí scénografie a volného umění. Věnuje se tématu recyklace a udržitelnosti. V Galerii současného umění Prostějov již představila za první vlny pandemie „covidovou výstavu“ v oknech Kulturního klubu Duha. Na výstavě mohli kolemjdoucí vidět dvě nově ušité přítelkyně, které vznikly v čase stráveném v karanténě. Pocit osamocení Karolínu motivoval k vytvoření objektů s humanoidními rysy, se kterými mohla sdílet okamžiky běžného života. Z nich pak vytvořila osvětlenou scénografickou instalaci koncipovanou jako výkladní skříň, která byla návštěvníkům expozice k dispozici 24 hodin denně.

  

Natálie Košťálová je absolventkou Katedry produkce pražské DAMU a v současné době se věnuje filmovému kostýmu pro několik vznikajicích filmů v Praze. Během studia a po studiu navrhla kostýmy do několika krátkých filmů, spotů a jednoho celovečerního filmu. Ve filmové tvorbě se ráda věnuje převážně temným žánrům. Několik let spoluvytvářela autorské site specific herně-inscenační divadlo s Ladislavem Kardou. V těchto inscenacích se dvojice zaměřovala na divadelní tvorbu na míru prostoru a blízkou práci s divákem, tomu se přizpůsoboval celý koncept, děj a scénografie inscenace. Pracovali například ve sklepeních DAMU, v pražském NoDu a Roxy nebo v Terezíně. Zajímá ji maska jako úkryt a kostým jako pomůcka.