Galerijní Laboratoř zve na výstavu vizuální umělkyně Karolíny Kárníkové, pro niž je charakteristická jemná atmosféra jejího autorského světa. Výstava s názvem Elegie představuje soubor koláží. Ke každé z koláží autorka přiřazuje konkrétní pocit a důvod jejího vzniku. Zabývá se tématy jako láska, příroda, samota a přátelství. Ve svých kolážích zachycuje především motiv křehkosti a pomíjivosti. Díváme se na díla s motivem zranitelnosti, která přesto působí klidným dojmem.

  

Karolína Kárníková je absolventka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, obor Environmentální design, Umění ve veřejném prostoru. Nyní studuje v navazujícím magisterském studiu na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ateliér Grafický design II. V letech 2019–2020 studovala na National Taipei University of Technology Department of Interaction Design a na Universidade da Madeira Department of Visual Arts. Věnuje se tradiční i digitální tvorbě.