Karolina Rossí (*1983 v Novém Městě na Moravě) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Kokolii. Pracuje především v médiu malby a akvarelové koláže, s přesahy do prostorových instalací.

 

Obrazy a objekty, které Karolína Rossí představuje na výstavě v galerii Okraje, jsou inspirované myšlenkami súfismu*. Název výstavy SURA znamená v tomto učení tón, zvuk nebo vibrace a význam je chápán jako přenos informace, způsob komunikace. Všechny věci, které vidíme, slyšíme a které vnímáme, vibrují. Naše existence je podle pojetí o vibracích nejen existencí lidského těla, ale také existence našich myšlenek a pocitů. Vibrace mají svou délku a šířku. Mohou trvat nejmenší zlomek času nebo větší část věku vesmíru. Nabývají různých forem, tvarů a barev. Tímto způsobem se vytváří kruhy pod kruhy a kruhy nad kruhy a všechny společně tvoří jeden vesmír. Pomyslné „bubliny“, které tvoříme svými myšlenkami, pocity, nebo tužbami své duše, mají vlastní barvy, tvary i zvuky.

 

*Súfismus je vnitřním a duchovním rozměrem islámu či jeho spiritualita projevující se prožíváním podřízenosti Bohu, věrnosti jeho zákonům asketicko-mystickou cestou.