Karolína Rossí Viktor Takáč - Material Matters

Karolína Rossí Viktor Takáč

MATERIAL MATTERS

vernisáž / opening: 23.11. od 18:00 / November 23th, 6pm
výstava / on display: 24.11. – 22.12. 2017

Výstava Material Matters volně navazuje na spolupráci autorů na výstavě To, co zbylo (Berlínskej model, 2016) při které došlo k propojení základních výrazových prostředků obou autorů – světelné projekce s nástěnným obrazem – a započala tak rámec hlubší analýzy jejich výrazových prostředků.

Material Matters je cestou k nahlížení skutečnosti. Ať se jedná o skutečnost subjektivní či objektivní, dvojice se zamýšlí nad materií hmoty jako analogii k míře procítění skutečnosti, jejího zažití, opravdovosti. Zkoumají materiál jako jeden z parametrů objektu, na který hledíme, ale zároveň analyzují, obrácenou logikou, subjekt kterým je na tento materiál nahlíženo. Je to cesta k opravdovosti nahlížené skutečnosti. Skutečnosti tím opravdovější, čím více jsme schopni rozeznávat její detaily.

http://www.viktortakac.cz/
http://karolinarossi.blogspot.cz/