Nabízí se nám tu cesta do metra, ale co kdybychom šli tentokrát trochu jinudy? Prolnutím tvorby dvou autorů, Karolíny Šulcové a Pavla Kytnera, vzniká nový obraz, o něco sytější a pestřejší krajina, než jakou ji od autorů lze běžně pozorovat. Vystavující se znají z prostředí Akademie výtvarných umění v Praze, vybírají si nápadně podobné motivy, což je sblížilo a motivovalo ke vzájemné spolupráci v rámci velkoformátových realizací zobrazující jejich tvůrčí dialog.

  

V díle jsou čitelné stromy Pavla Kytnera, který často pracuje s povahou jejich struktury. Kresebné průhledy v jeho námětech vytahují na povrch vztahy světla a barev a tak utváří dynamický celek protkaný stromovím. Domy Karolíny Šulcové jsou zdrojem večerního světla, něčí přítomnosti, kterou ale sleduje jen tiše z odstupu. Zajímá ji večerní čas spojený se ztišením se, umělé osvětlení, všudypřítomné přítmí, pocit intimity a soukromí.

  

Pro kolemjdoucí může být pohled na výstavu Přestup na cestu lesem a další přírodní spoje drobným vytrhnutím z prostoru typického pro pražské metro. Můžou tak na Karlově náměstí vystoupit a pocitově se skrze dílo přenést někam za město.

  

supervize: Maro Hajrapetjan

  

Výstava vzniká s podporou Domova sociálních služeb.