Program konference je věnovaný setkání zástupců kulturních iniciativ a zájemců o témata související s aktuálním stavem kultury v regionech.

  

Páteční večer je připravovaný ve spolupráci s tvůrci podcastové série Továrna na kulturu webové platformy Artalk a zástupci spolku Veřejný sál Hraničář. Proběhne veřejná diskuse zaměřená zejména na novou státní kulturní politiku na roky 2021–2025 a problematiku kulturních a kreativních odvětví s užším pohledem na utvářející se kulturní síť v Ústeckém kraji.

  

V sobotu představíme mapovací projekt Nadace Agosto Foundation Kartografie (Eko)systémů: Black Edition, v rámci kterého jsme v roce 2021 hovořili s více než šesti desítkami zástupců menších kulturních a uměleckých iniciativ (s jednotlivci, formálními a neformálními spolky či volnými uskupeními), které se aktivně zapojují do ekologické a sociální problematiky ve všech regionech ČR (vyjma hl. města Prahy). Ve dvou moderovaných diskusích se zaměříme na témata: spolupráce s místními samosprávami a spolupráce s místními komunitami. Definitivní podoba programu bude k dispozici na webu. V případě zájmu o účast na konferenci se prosím registrujte na info@agosto-foundation.org

 

pátek 10. června

18:00 Bez kultury nejsou koláče: Budoucnost práce v kultuře a její udržitelnost. Moderuje Anna Remešová (Artalk.cz). Hosté a hostky: Johana Lomová (Spolek Skutek), Ivo Bystřičan (sociolog a dokumentarista), Jakub Bakule (MKČR) a Tereza Dvořáková (http://xn--kreativn-j2a.uk/)

21:00 phonon~ / Karina Sletten. Večer audiovizuálních performancí.

 

sobota 11. června

10:00 Kartografie (Eko)systémů: RurArtMap a Mapa Perpedian I Black Edition. Moderuje Vít Bohal (Nadace Agosto Foundation, diffractionscollective.org). Vystoupí: Dana Recmanová, Nadace Agosto Foundation; Lloyd Dunn, Nadace Agosto Foundation a nula.cc; Ewa Jacobsson, umělkyně a hostující kurátorka partnerské organizace projektu Harpefoss Hotell Kunstarena; Aleš Loziak, umělec a ředitel Veřejného sálu Hraničář; Claudia Muntschick, členka Kreatives Sachsen – saské sítě kreativních center

11:00 Národní plán obnovy. Pavel Zingl (MKČR).

12:00–13:30 Přestávka na oběd.

13:30 Spolupráce s místními samosprávami. Moderuje Martina Johnová (Veřejný sál Hraničář). Vystoupí: Lenka Dolanová, Michal Kindernay, Dana Recmanová, Dagmar Šubrtová. Hosté: Adriana Světlíková (Nová Síť), Tomáš Votoček (Offcity), Magdaléna Petráková (Luhovaný Vincent a Nadační fond Pramen Luhačovice), Petr Globočník (My Litvínov), Roman Černík (Moving Station)

15:30–16:00 Přestávka.

16:00 Práce s místními komunitami. Moderuje Marika Volfová. Hosté: Edith Jeřábková a Zuzana Blochová (LES), Jana Nuslauerová (Obnaženi), Tera Dvořáková (Vzbuďme Vary), Ondřej Navrátil (Off Format).

18:00–20:00 Přestávka.

20:00 Naši Němci. Komentovaná prohlídka nové stálé expozice v Muzeu města Ústí nad Labem s historikem Martinem Krskem.

 

neděle 12. června

Procházka pod Bukovou horou s Petrem Karlíčkem. V 10:10 sraz u Veřejného sálu Hraničář a následně odjezd v 10:19 linkovým autobusem ze zastávky Hraničář do Zubrnic.

 

Projekt Kartografie (Eko)systemů: RurArtMap a Perpedian Mapa: Black Edition je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.