Výstava Kataríny Hládekové je první z připravované série výstav, které se v obecné rovině tím, jak se nám věci zobrazují nebo ukazují. Sleduje posuny měřítek, prostorových technologických forem i kulturně společenských režimů spojených se zobrazováním. Klíčový autorčina zájmu je model ve smyslu schématu objektu, stejně jako schématu ideje nebo jevu. výstava modeluje virtuální internetový prostor s nekonečně reprodukovanými a (nerozlišenými 2D obrazy do kinetických objektů v rámci autorské výstavy. Nastává redukce, jejíž východiska nemají a ani nemohou mít konkrétnost a uchopitelnost předlohy. Obrazy internetových blogů jsou opakovaně redukované a zploštělé, a to jak doslovně, neboť fotografie (tvořící většinu obrazů na internetu) je zobrazovat prostor na ploše, tak komprimací digitálních formátů a přizpůsobováním zobrazení formátu monitoru nebo také autorství, k němuž dochází mnohovrstevným prolinkováním, kdy se vystopování původu obrazů nemožným. Naznačená povaha obrazové reprezentace a komunikace je modelována principem protichůdnosti, který opakovaně střídá, zaměňuje plochost a prostorovost, pohyb statičnost nebo nerozlišitelnou reprodukci a autorský

kurátorka: Marika Kupková