Raná jarní sezóna je vždy neklidná. V očekávání rozpuku je člověk nadmíru těkavý, stejně tak jako je těkavá malba Kateřiny Bartůňkové. Svojí neklidnou malbou narušuje logiku perspektivy, dekonstruuje prostor a vytváří kompozice nové, které vyprávějí příběh pouze pomocí malby, která hraje divokou fauvistickou barevnou paletou. Jednotlivé výjevy na sebe navazují a odhalují nám spletence zážitků běžných dnů, ale snad i autorčiných snů a fantazií.

  

Tvary tančí na platně společně s figurami malířčiných přátel za doprovodu neslyšených tónu v divoké kadenci, kterou si pozorovatel může pouze domýšlet. Kateřina v obrazech lakonicky schovává malé jinotaje a symboly do až kubistických kompozic a nechává tak diváka se do mraveniště akrylové barvy ponořit opravdu hluboko.

  

Kateřina Bartůňková (*1998) je v současnosti studentkou prvního ročníku magisterského studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni v ateliéru malby pod vedením Vladimíra Vély.