Výstava vznikla ve spolupráci s galerií The Naked Room, Kyiv.