Sraz na komentovanou prohlídku výstavy Každodenní sexismus je na dvoře Nadace a centra pro současné umění, Dukelských hrdinů 25a v 16:00. Následuje workshop inspirovaný výstavou, který proběhne v prostorách Centra pro současné umění od 17:00.