Vasil Artamonov, Dominik Forman, Alexey Klyuykov, Lenka Štěpánková

kurátorka: Marika Kupková
Galerie mladých

Výstava je výběrem z tvorby dlouhodobě spolupracujících autorů, které v současnosti pojí členství ve Svazu sovětských umělců. Toto širší mezinárodní uskupení založené na podzim roku 2016 se programově obrací k realistické tvorbě druhé poloviny 20. století vznikající převážně v sovětském bloku. Jde mu o hledání smysluplné cesty pro současné umění, která je celistvá (vlastně totální), která dokáže funkčně propojit ideové, formální a společensko politické roviny.

Portréty, zátiší a práce vytvořené v plenéru jsou na výstavě doplněny o politickou satiru a karikatury. Důležitým bodem výstavy je společně vytvořená malba, vedená ideovými nároky a postoji SSU.