Kurátorský tým Mediabaze.cz (Martin Blažíček, Alexandr Jančík a Martin Mazanec) sestavil pro projekci v Podestě výběr převážně abstraktních videí, pro které je spojujícím prvkem hledání tvarové identity. Směřování k čisté artikulaci tvaru a jeho vztahu k prostoru a vnímání se v nich objevuje z pozice čistě algoritmické u softwarově generovaných obrazů, nebo naopak nacházejí zjednodušenou tvarovost prostřednictvím abstrakce reality. Místo, ve kterém se potkávají, je zároveň rozhraním mezi vnímáním reálného prostoru a vnímáním tvarů a textur. Jsou hrou na pomezí vidění skrz a vidění na povrchu, studií o povaze médií, ale zároveň nás nenápadně vedou k uvědomění našich vlastních procesů vidění.