Do nového roku 2022 přinášíme jako jedni z mála dobré zprávy. Tým Kilan s.r.o. učinil fenomenální nález Staňkovických rukopisů*. Obsah tohoto unikátního literárního díla regionální umělci věrně zpodobnili obrazovou formou. Sice na koleni, ale téměř dokonale. Historická fakta doby blíže nespecifikované se tímto dostávají poprvé na veřejnost. Minulost a budoucnost jsou spojité nádoby. Poselství nechť každému slouží k užitku.

  

*Rukopisy byly podrobeny vědecké analýze a o jejich pravosti nelze vésti spor.