Galerie Cermak Eisenkraft zahajuje v prostorách POP-UP galerie domu SmetanaQ již desátou originální výstavu nazvanou King is Dead / Král je mrtev, která představí tvorbu dánské vizuální umělkyně Kirstine Roepstorff a českého vizuálního umělce Matyáše Chocholy

 

Dánská zástupkyně na benátském bienále a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého se zde setkávají, aby představili nová i starší díla, malby, koláže, sochy a instalace vytvářející symbolickou krajinu odstínů temnoty, alegoricky stvořenou pro vyprávění mýtických příběhů a zamýšlenou atmosféru, která je stejně nádherně duchovní jako mocná. 

 

Tvorbu obou autorů spojuje experimentální filozofické pojetí zabývající se tématem lidské existence, reprezentací základních pilířů kulturní a duchovní podstaty mysli uložených v našem podvědomí, které vymezují a předurčují naši schopnost uchopení situace a orientace v okolním prostředí. Vystavená díla vyvolávají vlastní předobrazy, které by měly být divákovi srozumitelné i bez konkrétního kulturního přiřazení. 

 

Samotný název výstavy, tak jako v Shakespearových hrách, odkazuje k pojmu historické pravdy, který podléhá interpretaci a proměňuje se v čase. 

 

Základem tvorby Kirstine Roepstorff je uvědomění si rovnováhy v její rozmanitosti významů – od poruch v mocenských strukturách dnešního světa i v historii až po lidský stav s principy rovnováhy v těle a mysli. Její díla se často skládají z horizontálních čar, jejichž rozdělení odráží různé vrstvy vědomí. Autorka používá estetiku se všudypřítomným citem a tělesným odhodláním, jako vstupem do jemnějších, nehmotnějších aspektů všeho, co nás fyzicky i duševně zasahuje. 
Kirstine Roepstorff je široce uznávaná pro její koláže s juxtapozicí fragmentů a materiálů jako textilie, mosaz, dřevo a papír, ve kterých se pozornost soustředí na trhliny mezi nimi a nabízení potenciálních možností. Temnota, jako počátek umění, životů a vizí a přechodná a regenerační síla, určuje autorčin umělecký směr, který se obecně zabývá zkoumáním mezer a vzájemných vztahů. V posledních letech Kirstine Roepstorff do své tvorby začlenila i objekty a sochařské prvky převážně z betonu a mosazi.

 

Sochy a instalace Matyáše Chocholy charakterizují abstraktní formy, většinou trojrozměrné objekty, které kombinují řadu nezvyklých materiálů s každodenními předměty a jako celek utvářejí harmonický chaos. Trashová estetika se snoubí s precizními sklářskými technikami a poezie symbolů současnosti s jejími pradávnými kořeny. Chochola experimentuje s estetikou postinternetového umění, které v netradiční, ale promyšlené kombinací šamanismu s pop kulturou 90. let vrací zpět k spirituálnímu odkazu postmoderny, kam podle něj patří. Jeho intermediální tvorba je příležitostně doprovázena dalšími prvky – videem nebo performancí. Chochola opětovně zhodnocuje postmoderní zkušenost, konfrontuje archaické a popkulturní obsahy, odkazuje k totemismu i korporátní kultuře. Jeho tvorba se zaměřuje na pozorování obrysů kolektivní paměti, jež se nikdy plně neztotožnila s osvícenskými ideály a nadále zůstává vyživována staršími kulturními vrstvami. Pro Matyáše Chocholu je důležitá svoboda, energie a překračování běžných mantinelů. 

  

Vstup do SmetanaQ je po celou dobu výstavy zdarma.