Zveme vás na dernisáž 30.6. v 18:00!

 

–––

Je tomu chvíle, co jsem se probudilo. Každých dvacet pět let je nutností vykonat obchůzku terénu a indikačních jeskyní. Jako první je na řadě narychlo osídlená jeskyně z předešlého období. Je zde uložena hypersenzitivní houbová soustava, která napomáhá k indikaci změn stavu kyselosti mlhy nad povrchem. Podle měření z předešlých období však očekávám, že hodnoty porostou. Zatím není jasné, co tento nárůst způsobuje. Je ale patrné, že právě zvýšená hladina kyselosti, má za následek výrazné a negativní změny Krkonošského pralesa.

 

Prozatím je směrem k jeskyni mlha hustá a klidná jako obvykle. Po cestě se našel i vývržek výra velkého. Poznávám staleté stromy. Ty mladé, geneticky upravené však nikoliv. Dlouho nepřežijí. Čím dále se však nacházím od hvozdu, terénní deprese naznačuje jisté nesrovnalosti. Jinými slovy, zde hlubinné ploužení indikuje výskyt jeskyní poněkud dříve, než tomu bylo doposud. Mlha se jakoby transformuje, mění svojí vůni a těžko se vdechuje. Bezesporu zbývá kilometr do cíle a já se nějakým způsobem ztrácím. Vnitřní kompas mne naviguje zcela jistě správně, oči jsou ale zmatené. Nezbývá než věřit svým instinktům a doufat ve správnost staré stezky, vedoucí ke kontrolnímu stanovišti.

 

Chvíle prodírání se hustým hvozdem mě ujistila o dobře zvolené trase. Ale to, kde se právě nacházím, nenasvědčuje ani zdaleka původní lokaci jeskyně. Jistě zde někde je. Jsem nuceno obcházet bariéry a překážky geometrických tvarů tak přesných a hladkých, ale i specificky drsných. Podvečerní mlhu zde rozráží několik silných světel, tvářících se jako studené hvězdy. Pomohly mi najít jakýsi potůček směřující do něčeho, co vypadá jako štola se čtvercovým vstupem. Zde se musí nacházet indikační jeskyně! Po zhruba deseti krocích podivný tunel končí. Lehký zápach podhoubí mě ujišťuje, že jsem na správném místě. Vše je úplně jinak. Z jeskyně nezůstalo vůbec nic, kromě hub, což je na jednu stranu pozitivní v rámci sběru dat. Vypadá, že se jim zde extrémně daří vlivem průtoku vody zvenčí. Vody, která ale nepochází z lesa.

 

Pro zvýšenou kyselost atmosféry, se zdá být zásadní to podivné prostředí nad povrchem. Již více zdrojů z našich řad popsalo expanzi cizího vlivu na periferii lesa. Jestli se bude tento jev stupňovat, může to mít za následek nejen ztrátu další z jeskyně.

 

S odebraným vzorkem se vydávám zpátky do nory. Postupně rozeznávám místa a obklopující mlha mě už neštípe na povrchu kůže, ale chladí a uklidňuje směrem k dalšímu dvaceti pěti letému spánku.

 

–––

Klára Kacířová je multimediální umělkyně. Absolvovala bakalářské studium na Teorii interaktivních médií na MU v Brně. Nyní studuje Centrum audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Věnuje se videu, 3D grafice a objektu.

 

Metoděj Motýl je audiovizuální umělec a programátor. Jako DJ a producent elektronické hudby vydává pod pseudonymem Strachkvas nebo labelem Gin&Platonic. Koncipuje a programuje počítačové hry.

 

Kurátor / Text: Max Lysáček