Dílo Lineární cyklus spojuje dva způsoby vnímání času. Nejprve lineární, přímá cesta, jako univerzální schéma tvoření narativu. Konkrétně se jedná o 6 motivů inspirovaných prvky lidské infrastruktury. Ty se pak projevují cyklicky ve zdánlivě nekonečných iteracích. Cyklus potom odkazuje na repetetivnost událostí, jež jsou součástí každého okamžiku. Odehrává se v nás i kolem nás. Krevní oběh, noc a den, střídání ročních a životních období. Vzniká nám tak zvláštní pohled na svět, kombinující cyklické i lineární pojetí času.