Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Kláry Samcové a Matěje Plachého Zní to jako houba.

Reproduktor ako technologicky a konštrukčne protirečiaci si objekt.

Klára a Matěj sa pohybujú na pomedzí designu a umenia – užitého aj voľného. V ich spoločnej práci sa premieta potreba subverzie, vyhranenia sa proti proti kostnaným pravidlám designu alebo jasne stanoveného zadania. Spoločne cítia potrebu skúšať možnosti, ktoré idú za priamočiarosť užitočnosti. Hľadajú limity udržateľnosti, posledný moment pred kolapsom. Nielen tým neodvratným akým je ekologická kríza alebo tým snáď ešte stále zvrátitělným ako sériová výroba a dodržiavanie zadania.

/fragment textu Marie Jančové/

Výstava potrvá do konce školního roku, přístupná bude po vernisáži každé úterý mezi 8 a 18 hodinu, nebo jiné dny dle domluvy galerie.skladm1@gmail.com