Lázně nejsou jen výstavy uvnitř galerie. Budova Lázní má svou osobitou historii, která se projevuje i v jejím exteriéru a propisuje se také do nově otevřené zahrady. Jana Farská Hájková na komentované prohlídce provede návštěvníky nejen historií této honosné budovy a její zahradou, ale také představí nově vystavené sochy na podestách galerie od autorů Karla Vratislava Nováka, Františka Skály, Kurta Gebauera, Lukáše Raise, Jaroslava Róny a Jiřího Davida

 

Rezervace na oblgal@ogl.cz