Komentovaná prohlídka výstavy Ora et lege s kurátorkou Monikou Čejkovou.

 

Výstavní projekt Ora et lege je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinů, nejstaršího řeholního řádu západního křesťanství. Dějištěm výstavy je benediktinský klášter Broumov, do jehož prostor umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars připravili díla s odkazem na vědění, učení a duchovní kulturu benediktinů.