Přijměte pozvání na speciální komentovanou prohlídku výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 s rozšiřujícím programem k výstavnímu projektu Roberta Gabrise s názvem ERROR.

  

PROGRAM

 

16:00

kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2022

Místo konání: přízemí Pražákova paláce, Husova 18

 

17:00

diskuse ERROR a jeho aliance v knihovně Pražákova paláce

Diskutující: Jana Horváthová, Ábel Ravasz, Robert Gabris

Místo konání: knihovna ve třetím patře Pražákova paláce, Husova 18

  

18:30

komentovaná prohlídka expozic Muzea romské kultury s ředitelkou Janou Horváthovou

Místo konání: Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

 

V průběhu programu bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a pro zájemce hlídání dětí v Herně Pražákova paláce.

Vstupné je zahrnuté v ceně vstupenky na výstavu Cena Jindřicha Chalupeckého.

 

___

 Připravovaná diskuse s politikem a sociologem Ábelem Ravaszem a Janou Horváthovou, ředitelkou Muzea romské kultury v Brně, je součástí projektu ERROR Roberta Gabrise, jednoho z pětice letošních laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého. ERROR spočívá ve dvou částech: fyzické instalaci v Pražákově paláci – Moravské galerii v Brně, která se zabývá tématem romské nebinární tělesnosti a souvisejících bezpečných prostorů a procesuální části, která je polem pro další diskusi ale i praktické kroky vedoucí k vytváření takových prostorů. Aby bezpečné prostory mohly vzniknout, je zapotřebí aliancí a zdrojů, které v rámci projektu Gabris ve spolupráci s kurátorkou Karinou Kottovou hledá. Cílem je posouvat ideovou diskusi směrem k reálným výstupům.

 

Ábel Ravasz a Jana Horváthová představují důležité osobnosti pro další vývoj projektu ERROR. Prostřednictvím volného rozhovoru budou diskutující společně analyzovat současnou situaci multimarginalizovaných identit, jejich původ a postavení v rámci společenského dění na Slovensku a v Česku. Diskuse se bude zabývat jednou z klíčových otázek projektu ERROR, a to jak fyzicky zlepšit situaci skupin reprezentujících romskou queer tělesnost, které jsou systematicky vylučované nejen v rámci širší společnosti, ale i ve vlastních rodinách. Po diskusi v Pražákově paláci se společně přesuneme do Muzea romské kultury v Brně, kde nás jeho ředitelka Jana Horváthová provede expozicemi. Dozvíme se víc nejen o samotné historii a sbírkách, ale také o možnostech institucionální spolupráce s (nejen) romskými komunitami.