Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Galerie NTK Vás srdečně zve na 

 

KOMENTOVANOU PROHLÍDKU VÝSTAVY "ADOLF BENŠ – ARCHITEKTONICKÉ DÍLO" 

 

Autor retrospektivní výstavy Adolfa Benše Prof. Vladimír Šlapeta promluví o tomto významném funkcionalistickém architektovi

V pondělí 21. prosince 2015 v 16:30

V parteru Národní technické knihovny, Technická 6

 

Výstava je přístupná divákům do 30. ledna 2016.
Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku je zdarma.

Více info:

https://www.techlib.cz/cs/2905-galerie