Komentovaná_Jakšík: just sp_ce

Komentovaná prohlídka výstavy s architektem Petrem Jakšíkem a kurátorkou Monikou Bekovou.