Srdečně zveme na komentovanou prohlídku aktuální výstavy Domu umění s názvem Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem s umělkyní Milenou Dopitovou a kurátorkami výstavy (studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP).

 

Milena Dopitová je konceptuální umělkyně, která od začátku 90. let vytváří a kombinuje instalace, objekty, fotografie a videa. Ve své tvorbě řeší témata sociální identity, politická nebo genderová, zejména pak postavení ženy v současné společnosti a kultuře. V roce 1989 se jako jediná umělkyně-žena stala členkou skupiny Pondělí. Témata, která jsou společností často záměrně ignorována a odsouvána na okraj, jako dospívání, stárnutí, smrt nebo krutost a násilí sleduje s osobním zaujetím a prezentuje intimním, neokázalým podáním v kontextu širších sociálních a společenských souvislostí.

 

Na výstavě Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem prezentuje Milena Dopitová své dílo s názvem Hallo! / Hello!, ve kterém reaguje na virtuální prostor, jeho proměny, záludnost i svůdnost. Současně se dotýká i fenoménu změny identity ve společenstvích od pradávných kultur po současnost a hledá původní obraz ve stále se proměňující realitě.

 

V zájmu hladkého průběhu akce žádáme návštěvníky, aby dbali zvýšených hygienických opatření, při vstupu do galerie použili dezinfekci, měli nasazený respirátor a dodržovali dostatečné vzájemné rozestupy. Děkujeme za pochopení.

 

Program se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Fakulty umění a designu UJEP.