Komentovaná prohlídka výstavy Otakar Lebeda (1877 – 1901)

s kurátorkou výstavy Mgr. Janou Bojanovskou

21. 8. 2018 od 17 hodin

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24, Jihlava

 

Cyklus výstav, zaměřených na významné osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století, na němž se společnou měrou podílí KGVU ve Zlíně a OGV v Jihlavě, nyní pokračuje představením tvorby Otakara Lebedy. Malíře, který je považován vedle Fr. Kavána a Ant. Slavíčka za nejnadanějšího žáka krajinářského ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii. Malíře, jehož umělecká i životní cesta byla tragicky předčasně ukončena. Malíře, jehož dílo je bezesporu svým obsahem i rozsahem zcela výjimečné a je právem řazeno mezi hlavní vývojové mezníky českého umění.

Na výstavě je Lebedova malířská tvorba, vzniklá v rozmezí pouhých devíti let, prezentována výběrem více než 50 prací zapůjčených z veřejných galerií i ze soukromých sbírek. Velká část vystavených obrazů jsou studentské práce namalované v letech 1892-1897 v Mařákově krajinářské škole, další pak z jeho cest po Čechách a z Francie. Koncepce výstavy sleduje autorovu krátkou cestu od počátečního realismu k náladovým krajinám, přes impresivní malbu až k závěrečnému příklonu k expresi ve figurálních motivech. V porovnání s poslední velkou retrospektivní výstavou Otakara Lebedy, kterou uspořádala Národní galerie v Praze v roce 2009, je samozřejmě tato expozice svým rozsahem spíše komorní, ale je zde představeno několik dosud nevystavených Lebedových obrazů a drobných studií ze soukromých sbírek, které byly ještě v době konání zmíněné pražské výstavy neznámé a veřejnosti nepřístupné.

Zapůjčitelé: kromě OGV v Jihlavě a KGVU ve Zlíně, dále NG v Praze, MG v Brně, ZČG Plzeň, GVU Ostrava, GASK Kutná Hora, GVU Náchod, VČG Pardubice, Sbírky Pražského hradu, MU Olomouc, Galerie Kodl, Karlštejnská a.s. a další soukromí majitelé.