foto: Anna Pleslová

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy SETINY – Bohumila Grögerová s kurátorkou Hanou Novákovou.

 

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem.

 

Hana Nováková je filmová režisérka, dokumentaristka a autorka filmového portrétu Bohumily Grögerové Vidím tě ve slovech, která nevidím (2013).