Zajímá Vás, jak se zrodil nápad na výstavu Tvář krajiny v Galerii Hraničář? Jak se vyvíjela koncepce a jak pracuje architekt výstavy? Ve středu 18. dubna před akcí PechaKucha Night zajděte na komentovanou prohlídku s architektem Janem Boháčem a kurátorkou Martinou Johnovou.

Tvář krajiny
výstava současného umění a doprovodný program
1. 3.—20. 7. 2018

Jak hluboko je v našem myšlení vryta obecně přijímaná představa dělení přírody na užitečnou a neužitečnou? Jak kultivovaně přistupovat ke krajině? Výstava Tvář krajiny chce vzbudit upřímný zájem o konkrétní místa a reálné prožitky s krajinou nejen u nás v ústeckém kraji.