Komentované prohlídky krátkodobých výstav ve 4. patře GMU Jiří Hilmar – Nalézat ztracenou rovnováhu a Petr Stanický – Jiný prostor.

 

Jiří Hilmar – Nalézat ztracenou rovnováhu

Prostor GMU

25. 9. 2020 – 28. 2. 2021

Úvahy nad vztahem člověka a přírody, dílo a životní cesta hradeckého rodáka Jiřího Hilmara pohledem kurátorky výstavy Ilony Víchové.

Sochař, malíř a grafik Jiří Hilmar se narodil 28. května 1937 v Hradci Králové, vystudoval Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a v roce 1967 spoluzaložil Klub konkrétistů. O dva roky později emigroval do Německa a řadu let v Čechách nevystavoval. V průběhu sedmdesátých let umělec přesídlil z ateliéru uprostřed panenské přírody do centra průmyslové zóny v Porúří. Tamní devastovaná krajina umělce přiváděla ke stále hlubším úvahám nad ohrožením přírody ze strany technické civilizace a k přesvědčení, že uchránit život na zemi je možné pouze tehdy, bude-li znovuobnovena porušená sounáležitost mezi přírodou a člověkem.

kurátorka: Ilona Víchová

 

Petr Stanický – Jiný prostor

Hugo Demartini – dílo ze sbírky GMU

Bílá kostka GMU

25. 9. – 6. 12. 2020

Proměny optických vlastností materiálů díky účinkům světla či volbě úhlu pohledu se staly výchozím bodem této výstavy. Výstavu Vám přiblíží sám její autor Petr Stanický.

Pro výstavu Jiný prostor v Bílé kostce vytvořil Petr Stanický dvě zcela nové site specific instalace Okno Zlína a Flowing through. V dalších instalacích, stejně tak jako v celé autorově tvorbě, nalezneme svérázný sochařský styl, prostřednictvím kterého autor komunikuje s okolním prostorem, ze kterého čerpá inspiraci. V rámci možnosti dialogu s dalším umělcem ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové si autor vybral dílo Huga Demartiniho Reliéf, 1967–1968.

Petr Stanický (*1975, Přílepy) je absolventem ateliéru sochy prof. Kurt Gebauera a ateliéru skla v architektuře prof. Mariana Karla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1993–2000). Důležitým mezníkem pro něj bylo setkání se sochařem Jiřím Beránkem, který ho ovlivnil v jeho osobitém uměleckém projevu. Tím je naprostá citlivost pro místo a prostor, vycítění toho podstatného, podtržení „ducha místa“, nebo naopak vytvoření svébytné proměny. Petr Stanický je od roku 2008 vedoucím ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

kurátorka: Anna Zemanová